Het uitgangspunt van Zijnsoriëntatie is dat je nu al fundamenteel vrij bent. Je hoeft niet vrij te worden. Je hoeft je nergens van te bevrijden. Vrijheid is de oorspronkelijk open, heldere aard van jouw bewustzijn. Je dit herinneren is het doel en het startpunt van Zijnsoriëntatie. Je leert de non-duale aard van de werkelijkheid kennen en zo goed mogelijk continueren. Zo wordt je leven een uitdrukking van de zorgeloosheid van Zijn en je aanwezigheid een bron van inspiratie voor anderen.

Als leraar Zijnsoriëntatie bied ik meditaties, trainingen, cursussen, retraites en pad-begeleiding waarin je dit pad van verlichte levenskunst leert lopen, zowel in groepen als individueel. Zo komt je vrije aard tot uitdrukking in je persoonlijke ontwikkeling:

Je ontwikkelt je steeds verder op spiritueel gebied. Je ervaart je worteling in Zijn en ontdekt je zuivere spiritvorm. Je ervaart de inspiratie, kracht en levenslust van deze spiritvorm. Je raakt vertrouwd met je natuurlijke wijsheid en gevoeligheid en leert die tot uitdrukking brengen in je leven.

Je ontwikkelt je steeds verder op psychologisch gebied. Je komt los uit de beperkende invloed van het verleden. Je doorziet hoe moeilijkheden in je huidige relaties herhalingen zijn van je verleden. Je maakt je los van beperkende gewoontes en ontwikkelt nieuw creatief gedrag. Je luistert beter naar innerlijke signalen en leert de diepere stroming van je gevoelsleven hanteren.

Het spirituele perspectief wordt de leidraad voor je alledaagse leven. Je ontdekt je diepste waarden en baseert daar je keuzes op. Je leert op een open en respectvolle manier met situaties en problemen omgaan. Je ervaart meer diepgang en plezier in je werk en relaties. Je leert kortom hoe je een vervuld leven kunt leiden, in vrijheid en verbinding.

Deze leer is ontstaan uit een samensmelting van wijsheden uit spirituele tradities én inzichten uit de westerse psychologie en is ontwikkeld door mijn leraar Hans Knibbe, oprichter van de school voor Zijnsoriëntatie.

Wat kan Zijnsoriëntatie jou bieden?

• Inzicht in wie je geworden bent op basis van je geschiedenis én je ontdekt wie jij bent als je voorbij je geschiedenis durft te gaan.
• Een nieuw perspectief op moeilijkheden en problemen die je ervaart in jouw dagelijks leven.
• Een nieuwe houding tegenover relaties, situaties, gevoelens en gedachten.

Verder:
• Leer je te rusten in Zijn en ontdek je op welke wijze je jouw leven dan wilt inrichten.
• Zie je dat er altijd een aspect van jou is dat vrij is van jouw neurosen of krampen; je herkent de heelheid van jezelf, jouw ‘basic goodness’.
• Ga je je leven inrichten vanuit jouw diepste waarden en motivatie, waardoor je je leven als betekenisvol en zinvol zult ervaren.
• Leer je aanwezig te zijn bij en erken je alle gevoelens en emoties die in jou leven, zonder dat je ermee samenvalt of dat je ervan weg hoeft te gaan.
• Dan rust je echt in jezelf en zie je wat er werkelijk speelt én wat jij wilt.
• Ontdek je de rijkdom van het leven, waarin authenticiteit en verbinding samengaan.

Spreekt dit je aan? Dan ben je van harte uitgenodigd om kennis te komen maken met Zijnsoriëntatie.

 Je leest meer over Zijnsoriëntatie in de diverse boeken die hierover verschenen zijn. Ook op YouTube zijn er meerdere filmpjes die Zijnsoriëntatie in beeld brengen, zoals deze.