Gezonde Zelfliefde is een belangrijke basis van het Zijnsgeoriënteerde pad van Levenskunst.

In deze cursus leer je gezonde zelfliefde in de praktijk te brengen en maak je tegelijkertijd kennis met Zijnsoriëntatie. De cursus bestaat uit 8 dinsdagavonden van 3 uur en start 28 jan. 2020.

Gezonde Zelfliefde is niet altijd vanzelfsprekend aanwezig. Vaak zijn we helemaal niet zo liefdevol naar onszelf. Ongemerkt en chronisch herhalen we oude (overlevings-)patronen die ons opgetrokken, onrustig en onvervuld maken. Patronen die te weinig ruimte laten voor goede zelfzorg en liefde. We zien niet wat is, maar zijn op weg naar wat kan zijn. Daardoor verliezen we onze innerlijke rust, ons evenwicht en ons gevoel of besef van verbinding.

In de cursus ‘Gezonde Zelfliefde’ oefenen we met het doorbreken van die (overlevings-) patronen. We zullen niet rechtstreeks ingaan op de individuele ongezonde gewoontes en ‘goede voornemens’ van de deelnemers, we pakken het fundamenteler aan. Wel richten we ons direct op de rijkdom en compleetheid van wie je om te beginnen al bent, op je altijd al aanwezige vrije aard. Je leert om een breuk te maken met de patronen van je gewoonte-zelf. Patronen die je het zicht ontnemen op de inherente vrijheid van je natuurlijke, niet door je geschiedenis aangetaste aard. Gezonde Zelfliefde heeft dus vooral te maken met het hervinden van wie je al bent op een fundamenteler en intiemer niveau dan wie je denkt te zijn als je ‘gewoonte-zelf’.

Dit doen we door te mediteren en te leren je blikrichting om te draaien van ‘daar en dan’ naar ‘hier en nu’. Zo kom je weer in contact met het meest nabije, met hoe het nu is en wie je nu bent. Je leert jezelf in een liefdevol licht te plaatsen, waardoor je zowel psychologische gezondheid en welbevinden opbouwt, als diepgaand thuiskomt in je natuurlijke, liefdevolle Zijnsaard.

Werkvormen zijn: bewegende en zitmeditatie, visualisatie, lichaamsoefeningen, ademtechnieken en bewustzijnsoefeningen.

cursus van acht dagdelen

In de cursus Gezonde Zelfliefde leer je:

  • stil te staan bij jezelf in plaats van steeds maar op weg te zijn
  • liefdevolle en open aandacht te geven aan precies waar je bent en hoe je bent in dit moment
  • ontspanning toe te laten, waardoor je begint te rusten in je eigen energetische basis (grounding)
  • je open te stellen voor de inherent liefdevolle Zijnsruimte, warmte en liefde toe te laten en te geven
    aan jezelf
  • je eigen basale goedheid te herkennen en in contact daarmee te blijven in stressvolle situaties
  • zicht te krijgen op wat bevorderlijk is voor gezonde zelfliefde en wat niet

Door Gezonde Zelfliefde langdurig te beoefenen en te trainen, word je presenter en liefdevoller  naar jezelf en anderen.  Door meer te rusten in je basis, word je onafhankelijker en ben je minder opgehangen aan ervaringen, aan dingen, aan relaties. Je staat losser, vrijer in het leven en krijgt daardoor helderder zicht op jouw reacties en handelen in het relationele veld. Je ontwikkelt spontane compassie en liefdevolle, heldere betrokkenheid die uitgaat naar alles en iedereen.

Alhoewel iedereen om te beginnen ‘al volkomen vrij’ is, vraagt het thuiskomen in en de belichaming van je al vrije aard veel toewijding, geduld en volharding. Daarom is het noodzakelijk om in je dagelijks leven regelmatig ruimte in te bouwen voor een breuk met je gewoonten en voor de ‘herinnering aan je vrije aard’. Je krijgt dan ook bij iedere bijeenkomst een hand-out en huiswerk mee, met het verzoek om de theorie tot je te nemen en thuis ‘de herinnering aan al-vrij-zijn’ te beoefenen.

Zowel mensen die ervaring hebben met Zijnsoriëntatie, als mensen die willen kennismaken met Zijnsoriëntatie, zijn welkom.

De cursus is ontwikkeld door de Beroepsvereniging van Zijnsgeoriënteerde Begeleiders (BvZB), in nauwe samenwerking met Hans Knibbe, grondlegger van Zijnsoriëntatie. Ik ben geautoriseerd om deze cursus te geven.

praktische informatie

Locatie: Kapel Clara klooster
Data: dinsdagavond 28 jan., 11 feb., 3, 17, 31 maart, 14, 28 april en 12 mei 2020.
Tijd: van 19.00 tot 22.00 uur
Adres: Clarastraat 154, ‘s-Hertogenbosch
Kosten:
Particulieren: € 389,- (incl. BTW)
Vergoed door werkgever: € 598,- (excl. BTW)

Voor een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek kun je mij mailen. Ook je vragen zijn welkom; natalja@hetzijnshuis.nl.

 

Meer lezen? Bestel het boek ‘Gezonde Zelfliefde’ van Hans Knibbe.